Wspólna Wigilia

W tym roku cała nasza szkoła zasiadła do wspólnej Wigilii. Za jej przygotowanie dziękujemy Radzie Rodziców.