Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca Martyna Janczak

Z-ca Jakub Wyczesany

Rzecznik praw Ucznia – Gabriela Izworska