Tegoroczni Emeryci

Zakończony niedawno rok szkolny 2023/2024 był ostatnim rokiem pracy pani Czesławy Ryżak i Pana Mariana Dudki.

Pani Czesława Ryżak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, uczyła trzy pokolenia uczniów. W ostatnich latach pracy uczyła już wnuki swoich pierwszych uczniów. Nauczanie w klasach 1-3 to tak naprawdę formowanie przyszłego ucznia, studenta, człowieka… Robiła to doskonale. Była instruktorką szkolnego Zespołu Regionalnego Rytrzoki. Szkoła w Rytrze była jej jedyną „Firmą” w której pracowała.

Pan Marian Dudka – lingwista i informatyk, człowiek miłujący książki, skarbnica sentencji literackich i życiowych. Jako informatyk był administratorem szkolnych systemów IT. Przed nim komputer stawał „na baczność” a „respect” okazywała nawet AI. Jest pierwszym nauczycielem naszej szkoły, który odszedł na emeryturę w wieku 65 lat. [PK]