Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe12 lutego – 25 lutego 2024 r.
Przerwa wiosenna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty14 – 16 maja 2023 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych:

 • 31 października 2023 r. Wtorek
 • 22 grudnia 2023 r. Piątek
 • 2 maja 2024 r. Czwartek
 • 14 – 16 maja 2024 r. Wtorek – Czwartek
 • 31 maja 2024 r. Piątek
 • 20 czerwca 2024 r. Czwartek

Terminy spotkań z rodzicami:

 • 20 września 2023 r. Środa godz. 16.00
 • 7 luty 2024 r. Środa godz. 16.00
 • 12 czerwca 2024 r. Środa godz. 16.00

Konferencje klasyfikacyjne:

I półrocze

 • 26 stycznia 2024 r. – przewidywana ocena z zajęć edukacyjnych i zachowania
 • 31 stycznia 2024 r. – konferencja klasyfikacyjna

II półrocze

 • 14 czerwca 2024 r. – ostateczna ocena roczna z zajęć edukacyjnych i zachowania
 • 17 czerwca 2024 r. – konferencja klasyfikacyjno- podsumowująca