Jadłospis

Miła to wieść gdy wołają jeść !

Informacje:

Wpłaty za żywienie dziecka należy uiszczać do 10-tego dnia każdego miesiąca na poniższe konto bankowe:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze

33 8805 0009 0000 5773 2001 0001

w tytule: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.

W przypadku:

  • braku wpłaty w w/w terminie dziecko zostanie skreślone z listy osób dożywianych,
  • rezygnacji z usługi cateringowej rodzic zobowiązany jest złożyć pisemną informację w przeciągu 2-3 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca w sekretariacie szkoły,

Nieobecności dziecka w danym dniu można zgłaszać telefonicznie lub sms- em w godz. 8:00 – 8:30 pod nr telefonu

579 471 342

W przypadku zgłoszeń sms w treści wiadomości wpisujemy: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Wcale nie jest powiedziane, że głód sam mi przejdzie

Kubuś Puchatek