Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Absolwenci

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia oraz informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 

3 lipca 2024 r. w godz. 11.00 – 12.00.

Wyniki w systemie SIOEO i ZIU będą dostępne w dniu 

3 lipca 2024 r. od godz. 8.30