BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja:
Wojciech Citak
telefon/fax: 18 446 90 05

Szkoła Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze

Tel. 18 4469005
NIP: 7341518687
REGON: 490675132

Adres podmiotu: 33-343 Rytro 8
Województwo: małopolskie
Powiat: nowosądecki
Gmina: Rytro

Publikacja sprawozdania finansowego – BILANSU za 2020 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze sporządzony na dzień 2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rytro.

Do pobrania: