Pedagog

Pedagogiem szkolnym jest mgr Renata Tokarczyk.

Harmonogram pracy:

Dzień tygodniasala 33
Poniedziałek9.00 – 14.00
Wtorek 9.00 – 13.00
Środa 11.00 – 15.00
Czwartek 9.00 – 14.00
Piątek 8.00 – 11.00

Zadania Pedagoga Szkolnego:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • diagnozowanie środowiska ucznia,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów,
 • pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
 • opiekuje się uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, współpracując z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi,
 • kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży (systematyczne spotkania i rozmowy, porady, warsztaty, zajęcia),
 • realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze, dokonuje oceny wychowawczej w szkole
 • czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
 • kontroluje postępy w nauce uczniów z trudnościami i objętych pomocą szkole,
 • udziela porad rodzicom,
 • współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka.

Drogi Uczniu, czekam na Ciebie, gdy:

 • czujesz, że jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie;
 • masz problemy rodzinne;
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • nauka sprawia Ci duże kłopoty;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegami;
 • chciałbyś pomóc innym i nie wiesz, w jaki sposób to zrobić;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce i funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
 • szukasz pomocy.

Dokumenty: