Dokumenty

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Pawlika w Rytrze informuje, że statut szkoły, regulaminy, procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Stefana Pawlika w Rytrze znajdują się w sekretariacie szkoły, bibliotece szkolnej, dyrekcji szkoły.

Z wyżej wymienionych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego można skorzystać w godzinach pracy szkoły tj. poniedziałki – piątki od 7.30 – 15.30, podczas spotkań nauczycieli, wychowawców z rodzicami, a także po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem przez sekretariat szkoły.

Informacje:

Covid-19: