Historia

W 1886 r. władze austriackie powołały do życia Ludowa Szkołę Etatową w Rytrze.

Pierwszą nauczycielką przez trzy lata była Marcela Filimowska.

Po niej przez 22 lata nauczycielem i kierownikiem szkoły był Paweł Malik.

Gminy należące do obwodu szkoły – Rytro, Obłazy Ryterskie, Roztoka Ryterska i Sucha Struga – składały się na wynagrodzenie nauczyciela w wysokości 300 zł reńskich rocznie (kożuch w Starym Sączu kosztował 15 zł reńskich).

W 1atach 30. XX w. kierownikiem szkoły byt Ignacy Klimaszewski. Po wojnie został wiceministrem oświaty. Dzięki niemu oraz zaangażowaniu kilku nauczycieli, m. in.: Marii Muzyczka i Jana Gryźlaka powstała obecna murowana szkoła (nr 8). Dwie trzecie cegły w murach szkoły pochodzi z nieznanego, zbombardowanego w czasie wojny miasta.

W latach po II Wojnie Światowej w Rytrze o połowę mniejszym niż dziś, do szkoły chodziło 500 dzieci. Po wojnie polsko-bolszewickiej (1919 – 1920) patronem szkoły obrano pułk. Leopolda Lisa-Kulę.

W 1966 r. władze komunistyczne zmieniły imię na Stefana Pawlika.

W 1atach 2001-2017 w wyremontowanym Domu Ludowym mieściło się Gimnazjum im. ks. Józefa Woźniackiego. Jego jedyną dyrektorką była Teresa Niedźwiedź.

PK