Historia

W 1886 r. władze austriackie powołały do życia Ludowa Szkołę Etatową w Rytrze.

Pierwszą nauczycielką przez trzy lata była Marcela Filimowska.

Po niej, przez 32 lata nauczycielem i kierownikiem szkoły był Paweł Malik. Dzięki jego kronice znamy historię szkoły.

Gminy należące do obwodu szkoły – Rytro, Obłazy Ryterskie, Roztoka Ryterska i Sucha Struga – składały się na wynagrodzenie nauczyciela w wysokości 300 zł reńskich rocznie (kożuch w Starym Sączu kosztował 15 zł reńskich).

W latach 30. XX w. kierownikiem szkoły był Ignacy Klimaszewski. Po wojnie został posłem do Krajowej Rady Narodowej i wiceministrem oświaty. Dzięki niemu oraz zaangażowaniu kilku nauczycieli, m. in.: Marii MuzyczkaJana Gryźlaka, powstała obecna murowana szkoła (nr 8). Dwie trzecie cegły w murach szkoły pochodzi z nieznanego, zbombardowanego w czasie II wojny miasta.

W latach po II Wojnie Światowej w Rytrze o połowę mniejszym niż dziś, do szkoły chodziło 500 dzieci. Po wojnie polsko-bolszewickiej (1919 – 1920) patronem szkoły obrano pułk. Leopolda Lisa-Kulę. W 1966 r. władze komunistyczne zmieniły imię na Stefana Pawlika.

W latach 2001-2017 w wyremontowanym Domu Ludowym mieściło się Gimnazjum im. ks. Józefa Woźniackiego. Jego jedyną dyrektorką była Teresa Niedźwiedź.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły

Marcela Filimowska 1886 – 1889

Paweł Malik 1889 – 1921

Helena Staszkowska 1921 – 1927

Jadwiga Malinowska 1927 – 1931

Ignacy Klimaszewski 1931 – 1934

Janina Klimaszewska 1934 – 1936

Ignacy Klimaszewski 1936 – 1939

Janina Klimaszewska 1939 – 1941

Władysław Wroniewicz 1941 – 1945

Maria Muzyczka 1945 – 1951

Jan Romański 1951 – 1954

Jan Gryźlak 1954 – 1955

Jan Romański 1955 – 1956

Kazimierz Święs 1956 – 1961

Alojzy Bierowiec 1961 – 1963

Jan Romański 1963 – [?]

Cecylia Weber [?] – 1973

Ryszard Mycawka 1973 – 1983

Marta Bielawska 1983 – 1990

Mieczysław Oleksy 1990 – 1991

Barbara Bieniek 1991 – 1999

Paweł Rak 1999 – 2001 dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Teresa Niedźwiedź 2001 – 2017 dyrektor gimnazjum im. ks. Józefa Woźniackiego w Rytrze

Paweł Rak 2001 – 2007

Wiesława Pawlik 2007 – 2021

Justyna Łękawska 2021 –