Inspektor Ochrony Danych

Na postawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych informuję o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych:

Pan Piotr Padula, e-mail: iod @ rytro.pl