Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor:

mgr Justyna ŁękawskaDyrektor
mgr Anna JaniszWicedyrektor

Pedagog:

mgr Renata TokarczykPedagog
mgr Justyna DulakPedagog specjalny

Psycholog:

mgr Beata BrzukałaPsycholog

Nauczyciele:

mgr Anna Gumulak-Długoszjęzyk polski
mgr Anna Janiszjęzyk polski
mgr Anna Stanczak-Łomnickadoradztwo zawodowe
mgr Barbara Kożuchwychowanie fizyczne
świetlica
mgr Bożena Bobrowskaedukacja wczesnoszkolna
świetlica
mgr Bożena Tokarczykjęzyk polski
mgr Czesława Ryżakedukacja wczesnoszkolna
zespół regionalny „Rytrzoki”
logopedia
mgr Dorota Łękawskaedukacja wczesnoszkolna
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Dorota Pruchnikmatematyka
mgr Ewa Komarjęzyk niemiecki
mgr Iwona Bodzionymatematyka
mgr Iwona Wojtarowicz-Citakjęzyk angielski
mgr Karolina Bodzionybiologia
chemia
lic. Joanna Pałkajęzyk angielski
świetlica
mgr Justyna Dulaknauczyciel współorganizujący kształcenie
rewalidacja
pedagog specjalny
mgr Jadwiga Kopećfizyka
mgr Katarzyna Kluskaedukacja wczesnoszkolna
mgr Karolina Brzukałapsycholog
mgr Magdalena Fołtaedukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Machałowskawychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie do życia w rodzinie
gimnastyka korekcyjna
mgr Maria Citaknauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Marian Dutkajęzyk angielski
mgr Maria Izworskageografia
przyroda

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
mgr Marta Szarataedukacja wczesnoszkolna
mgr Piotr Kuligbiblioteka
zespół regionalny „Rytrzoki”
mgr Renata Dudczakmuzyka
plastyka

zespół regionalny „Rytrzoki”
mgr Renata Tokarczykpedagog szkolny
mgr Tomasz Sobońhistoria
wiedza o społeczeństwie
mgr Wojciech Citakinformatyka
technika
mgr Zbigniew Polakiewiczmatematyka
technika
informatyka
s. mgr Małgorzata Socha religia
ks. mgr Łukasz Pawłowskireligia