Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor:

mgr Justyna ŁękawskaDyrektor
mgr Anna JaniszWicedyrektor

Pedagog:

mgr Renata TokarczykPedagog

Nauczyciele:

mgr Anna Gumulak-Długoszjęzyk polski
mgr Anna Janiszjęzyk polski
mgr Anna Stanczak-Łomnickadoradztwo zawodowe
mgr Barbara Kożuchwychowanie fizyczne
świetlica
mgr Bożena Bobrowskaedukacja wczesnoszkolna
mgr Bożena Tokarczykjęzyk polski
mgr Czesława Ryżakedukacja wczesnoszkolna
zespół regionalny „Rytrzoki”
logopedia
mgr Dagmara Kuligjęzyk polski
logopedia
mgr Dorota Łękawskaedukacja wczesnoszkolna
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Dorota Pruchnikmatematyka
mgr Ewa Komarjęzyk niemiecki
mgr Iwona Bodzionymatematyka
mgr Iwona Wojtarowicz-Citakjęzyk angielski
mgr Janina Konstantybiologia
chemia
lic. Joanna Pałkajęzyk angielski
mgr Justyna Dulaknauczyciel współorganizujący kształcenie
rewalidacja
mgr Katarzyna Kluskaedukacja wczesnoszkolna
mgr Krystyna Łękawskawychowanie fizyczne
mgr Magdalena Fołtaedukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Kaczorfizyka
mgr Małgorzata Machałowskawychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Maria Citakświetlica
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Marian Dutkajęzyk angielski
mgr Maria Izworskageografia
przyroda

rewalidacja
mgr Marta Szaratajęzyk angielski
edukacja wczesnoszkolna
mgr Piotr Kuligbiblioteka
język angielski
zespół regionalny „Rytrzoki”
mgr Renata Dudczakmuzyka
plastyka

zespół regionalny „Rytrzoki”
mgr Renata Tokarczykpedagog szkolny
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
mgr Tomasz Sobońhistoria
wiedza o społeczeństwie
mgr Wojciech Citakinformatyka
technika
mgr Zbigniew Polakiewiczmatematyka
technika
informatyka
s. mgr Małgorzata Socha religia
ks. mgr Antoni Myjakreligia
ks. mgr Łukasz Pawłowskireligia