Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024

Klasy 1-3 swoje zakończenie celebrowały o godz. 8.00. Klasy 4-8 o godz. 10.00. Pomiędzy jednym a drugim zakończeniem o godz. 9.00 spotkali się wszyscy na mszy św. Dobiegł końca wyjątkowy rok, w którym opuściliśmy stare mury naszej szkoły i przenieśliśmy się do budynku gimnazjum na czas przebudowy budynku szkoły podstawowej. W tym roku szkołę kończyła jedna klasa ósma. Jest to efekt zmian w oświacie, wprowadzanych w drugiej dekadzie naszego wieku. Odeszli też na emeryturę pani Czesława Ryżak i pan Marian Dudka – osoby niebywale skromne, zaangażowane w pracę dydaktyczno-wychowawczą. Wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły życzymy pogodnych i udanych wakacji. [PK]