Kolędowanie klas I-III

Jak co roku klasy I-III spotkały się w swoim gronie aby wspólnie kolędować przy żłóbku. Jak zwykle z wielkim entuzjazmem odśpiewały kolędy a następnie wysłuchały opowiadania o zwierzętach, wśród których anioł szukał tych, które będą służyły Dzieciątku Jezus w szopie. Potem uczniowie spożyli Wigilię i połamali się opłatkiem.