Prezentacja mniejszości etnicznych i narodowych na wiedzy o społeczeństwie

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w klasie 8a odbyły się prezentacje mniejszości narodowych. W dwuosobowych zespołach uczniowie zaprezentowali mniejszości narodowe z uwzględnieniem takich rzeczy jak ubiór, obyczaje czy nawet jedzenie. Uczniowie również mieli okazję wykazania się swym talentem kulinarnym, gdyż jedzenie zostało przygotowane nie tylko do obejrzenia ale również do degustacji. Przygotowane prezentacje znakomicie odwzorowywały kultury jak i obyczaje mniejszości narodowych. [Michał Padula]