Popradzki Park Krajobrazowy bliżej nas…

W dniu 19 października uczniowie klas V i VII uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez specjalistów Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddziału w Woli Kroguleckiej – panią mgr inż. Annę Świsterską orazpanią mgr inż. Beatę Jelewską. Tematem ciekawej lekcji były formy ochrony przyrody. Uczniowie poznali pomniki przyrody, miejsca ścisłej ochrony roślin i zwierząt na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Każdy uczeń otrzymał mapę parku, która z pewnością się przyda do licznych wędrówek oraz lepszego poznania okolicy. Już nie możemy się doczekać następnego spotkania z przyrodą okiem pracowników ZPKWM. Karolina Bodziony