Jesień w naszej szkole…

… przyobleka myśli w kolory, w złoto liści, buków purpurę…