Modele Cząsteczek

Uczniowie klas siódmych na lekcjach chemii poznali budowę atomu oraz nauczyli się pisać i uzgadniać wzory związków chemicznych. Jako podsumowanie i utrwalenie wiadomości każdy uczeń wykonał model przestrzenny wskazanej cząsteczki. Technika wykonania oraz różnorodność materiałów była dowolna. [KB]