Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty 2022–informacje


Przydatne linki:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/filmy-o-egzaminie-osmoklasisty/

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%202022%20Informacja.pdf