Zajęcia profilaktyczne

            W dniu 28 marca 2022 roku uczniowie klas III A i III B brali udział w zajęciach profilaktycznych „Cukierki” , ich starsi koledzy i koleżanki z klas V A i V B w programie „Debata”.

Środki finansowe na realizację planowanych w szkolnym programie wychowawczo – profilaktycznym działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej  pozyskaliśmy z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii  w Rytrze.

                                                                                                Renata Tokarczyk – pedagog