Wyjście na cmentarz

Uczniowie klasy VIII wraz z wychowawcą udali się na pobliski cmentarz celem uczczenia pamięci zmarłych. Odwiedzili pomnik żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. W czasie wycieczki dzieci poznały tradycje, zwyczaje związane ze świętem zmarłych w naszej kulturze i religii. Zrozumiały też jak należy zachowywać się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce. To była bardzo ważna lekcja wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego, która pozostanie w pamięci. [TS]