Wycieczka klasy 4a i 4b

do Skansenu i Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu 27.20.2022r.