Wycieczka kl. 1a

do Gorlic na warsztaty wyrobu pralin i czekolady.