Wagary ekologiczne

Uczniowie klas I-III w dniu 21 marca po raz pierwszy wyruszyli na wagary. Nie były to jednak typowe wagary związane z pierwszym dniem wiosny, ale takie, które miały na celu zwrócenie uwagi na zaśmiecanie naszych lasów.

Dzieci przygotowały transparenty i zabrały ze sobą instrumenty muzyczne. Barwnym i dosyć hałaśliwym pochodem przeszły ulicami Rytra. Tak został uczczony Międzynarodowy Dzień Lasów.