W teatrze baśni

28. 10. 2022 r. uczniowie klas 1-3 wyjechali do starosądeckiego Sokoła na spektakl „Baśnie Andersena”.