W drodze do szkoły…

Co uczeń może znaleźć w drodze do szkoły?… Wieniec! Znalazł Patryk. [PK fot. RB]