Świetlica szkolna

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Stefana Pawlika w Rytrze w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 świetlica szkolna pracuje w godzinach 8.00 – 16.00.

Zapisy dzieci  do  świetlicy odbywać się będą 1 września br. w godzinach 10:00 – 13:00 
w sali świetlicy.

Karta zapisu dziecka, upoważnienie do odbioru dziecka są do pobrania poniżej lub
u wychowawcy świetlicy. Wypełnione dokumenty prosimy składać w świetlicy do dnia
09 września br. do godz. 1600.

Rytro, 31.08.2022 r.