Spotkanie z policjantem. Bezpiecznie w nowy rok szkolny!

Dnia 20.09.2023r. w naszej  Szkole odbyło się spotkanie z panem Januszem Jarzębakiem – Dzielnicowym Komisariatu Policji w Piwnicznej- Zdroju.

Prelekcja podzielona była na dwa etapy pierwszy polegał na ogólnym spotkaniu w sali gimnastycznej, gdzie omówione zostały zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły. Następie Pan Policjant odwiedził klasy 6-8 w salach lekcyjnych, aby w wąskim gronie porozmawiać z uczniami na temat niebezpieczeństw jakie niosą za sobą używki takie jak dopalacze, papierosy.

Poinformował o zagrożeniach dla zdrowia, a także o skutkach prawnych związanych z posiadaniem nielegalnych substancji.