Rekrutacja do klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Pawlika w Rytrze ogłasza zapisy do klasy I na rok szkolny 2024/2025. Druk „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły” oraz „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły” są dostępne w sekretariacie szkoły oraz można je pobrać ze strony internetowej szkoły. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w terminie od 30.01.2024 r. do 16.02.2024 r.