Projekty profilaktyczne

„Emocje na Start” i „Cukierki” – to programy profilaktyczne,  w których uczestniczyli uczniowie klasy VII i uczniowie klas III A i III B w dniu 27 marca 2023 roku.

Budowanie pozytywnego obrazu siebie i innych oraz nauka nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych. Tematyka uczuć, a dokładniej nazwanie i przyzwolenie na ich przeżywanie oraz tematyka konfliktów,  które często zdarzają się między osobami, a wynikają  z nieumiejętnego nazywania uczuć i braku właściwej reakcji w chwili wystąpienia emocji, zwłaszcza tych trudnych – to zagadnienia zajmujące znaczną część programu „Emocje na Start”.

„Cukierki”, to program o podejmowaniu właściwych i trudnych decyzji w temacie uzależnień.
Co pomaga w dobrym wyborze, kto pomoże jeśli trzeba?

Oba programy były możliwe do realizacji dzięki środkom finansowym pozyskanym
z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Rytrze. Dziękujemy [RT]