Niezwykłe lekcje przyrody w klasach I-III

W dniach 4 i 12 października uczniowie klas I-III przeżyli wspaniałe lekcje przyrody prowadzone przez specjalistów Zespołu Parku Krajobrazowego Województwa Małopolskiego Oddziału w Woli Kroguleckiej – panią mgr inż. Annę Świsterską oraz panią mgr inż. Beatę Jelewską. Dzięki przywiezionym przez Panie eksponatom, dzieci mogły „dotknąć przyrody”, w sposób bezpośredni zapoznać się z fauną i florą Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz warstwową budową lasu. Dziękujemy za rzeczową wiedzę oraz za ciekawostki, które rozbudziły dziecięcą wyobraźnię dotyczącą życia zwierząt jak i roślin. Mamy nadzieję, że to nie było nasze jedyne spotkanie, a dopiero początek owocnej współpracy! [BB]