Kolejne spotkanie z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym

Uczniowie klas V uczestniczyli w kolejnych zajęciach prowadzonych przez pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddziału w Woli Kroguleckiej – panią mgr inż. Beatę Jelewską. Tym razem tematem spotkania była flora Popradzkiego Parku. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, rozpoznać i dotknąć różne okazy z najbliższego, naturalnego otoczenia. Pani Beata miała ze sobą kory drzew, liście i owoce. Temat okazał się bardzo interesujący i ciekawy. Na wiosnę ruszymy na zajęcia terenowe dlatego taka powtórka z flory była bardzo przydatna. [KB]