Kangur 2023

16 marca 2023 r. w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny KANGUR. Konkurs wywodzi się z Australii (stąd nazwa Kangur), gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O’Hallorana. Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów oraz udział w intelektualnej zabawie. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest w tej chwili najbardziej masową „imprezą” matematyczną na świecie. Konkurs ma charakter testu. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów, podnoszą jego atrakcyjność. W naszej szkole w konkursie brało udział 44 uczestników w następujących kategoriach: MALUCH, BENIAMIN, KADET. Najliczniejszą grupą wiekową byli uczniowie klas III i IV (MALUCH). Pani Dyrektor szkoły mgr Justyna Łękawska powitała uczniów klas IV-V i pogratulowała wzięcia udziału w tak trudnym konkursie, zaś klasy VI-VIII powitała Pani mgr Iwona Bodziony – Szkolny koordynator konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: mgr Justyna Łękawska,  mgr Maria Citak oraz mgr Barbara Kożuch. [IB]