„Jak nie czytam, jak czytam”. Ogólnopolska akcja czytelnicza

Nasza szkoła dołączyła do organizowanej w dniu 7 czerwca o godz. 10.00 ogólnopolskiej akcji „JAK NIE CZYATM, JAK CZYTAM” organizowanej przez „Bibliotekę w szkole”. Podczas akcji zorganizowanej w sali gimnastycznej (pogoda nie pozwoliła wyjść na podwórko), wystąpiły z wierszami laureatki konkursu recytatorskiego w Głębokim, który odbył się dzień wcześniej: Zuzanna Rosiek (wyróżnienie) i Milena Dłubacz (1 miejsce). Następnie Kinga Kulig odczytała wiersz „Ja jestem książka” T. Kubiaka. Potem nastąpiło czytanie fragmentów książki M. Kownackiej „Szkoła nad obłokami”. Fragmenty zaprezentowali: Sebastian Pielak, Zuzanna Romańska i Julia Wacławek. Czytanie książki, miało na celu przypomnienie sześćdziesiątej piątej rocznicy jej pierwszego wydania. Następnie zaczęło się zbiorowe czytanie książek, które przyniosły dzieci ze sobą – najpierw ciche, potem głośne. Podsumowaniem akcji było wręczenie dyplomów najlepszym czytelnikom w roku szkolnym 2022/23. [Biblioteka szkolna]