Europejski Dzień Języków

Jak co roku, 26 września, obchodzimy Europejski Dzień Języków. Również w naszej szkole jest to okazja do poszerzenia wiedzy na temat języków i ich pochodzenia oraz zabaw i gier językowych wzbogacających słownictwo z języka niemieckiego i angielskiego. Dzień Języków łączy elementy nauki i zabawy oraz stanowi niezwykłą motywację do działania zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. 

Dwa tygodnie przed EJD uczniowie zostali zaproszeni do konkursu szkolnego, w którym należało zaprojektować koszulkę związaną z krajami i językami na świecie. Projekt mógł być wykonany w formacie przynajmniej A4 lub większym i miał prezentować bogactwo językowe Europy i świata. Prace uczniów zostały pokazane na tablicach na parterze szkoły oraz w sali nr 13. Nasi wychowankowie wykazali się inwencją twórczą oraz zmysłem artystycznym. Zapraszamy do obejrzenie wszystkich prac!

Z okazji Europejskiego Dnia Języków w świetlicy odbyły się zajęcia, których celem było zachęcenie uczniów do uczenia się języków obcych. Dzieci wysłuchały piosenek w różnych językach i zgadywały, w jakim języku były śpiewane. Poznały ciekawostki, dotyczące języków używanych w Europie i na świecie. Zaprezentowały kolegom słowa, które znają w innych językach. Podczas zajęć uczniowie poznali magiczne słowa: proszę, dziękuję i przepraszam, w kilku europejskich językach. Podczas świętowania nie zabrakło także zabaw ruchowych z językiem angielskim w roli głównej. Na zakończenie, uczniowie wykonali pracę plastyczną – plakat zatytułowany „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”.

Na lekcjach języków obcych nauczyciele zaprezentowali uczniom ciekawe informacje dotyczące języków na świecie.  Różnorodność i wzajemne interakcje między językami wpływają często na bogactwo leksykalne danego języka. Dlatego uczniowie klas 7 mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę  na temat pochodzenia wyrazów w teście: Czy wiesz, z którego języka pochodzi ten wyraz?  Uczniowie mogli również rozpoznawać przysłowia w różnych językach i dopasować ich polską wersję, co uświadomiło im, jak bardzo spokrewnione są ze sobą języki europejskie. Inne zabawy językowe w tym dniu to: Czy rozpoznasz to miasto? (nazwy miast w różnych językach) oraz test predyspozycji językowych.

Klasa 8 wzięła udział w konkursie wiedzy krajoznawczej o krajach niemieckiego obszaru językowego. Uczniowie odpowiadali w grupach na pytania związane z geografią, kulturą, sportem i wieloma innymi dziedzinami życia. Najlepsze grupy zostały nagrodzone ocenami celującymi i bardzo dobrymi. Zajęcia przebiegały w twórczej, edukacyjnej atmosferze. Nowe wiadomości, element zaskoczenia językowego, zabawa i współpraca uczniów przy wykonywaniu zadań ukierunkowały uczniów pozytywnie na naukę i poznawanie języków.

Ewa Komar, Iwona Wojtarowicz-Citak, Joanna Pałka