Dzień życzliwości

W dniu 21 listopada opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, pedagog szkolny, pedagodzy specjalni, opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali w naszej szkole Dzień Życzliwości. W programie tego dnia znalazły się m. in.: rozmowy z uczniami na temat życzliwości, plebiscyt na „najżyczliwszą koleżankę” i „najżyczliwszego kolegę”, wykonanie plakatów promujących wydarzenie oraz konkurs literacki pt. „Życzliwość”. „Najżyczliwsi” zostali uhonorowani dyplomami, prace konkursowe zostały nagrodzone upominkami. [PK]