„Bezpieczny przejazd”

Nasza szkoła wzięła udział w Programie Bezpieczny Przejazd, którego celem było podniesienie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Uczniowie klas I-III wzięli udział w prelekcjach. Poznali znaczenie znaków: stop, krzyża św. Andrzeja, oznaczenia przejazdów kolejowych oraz żółtej naklejki. Ponadto został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny pt. „Bezpieczny przejazd”.

Uczniowie klasy 3b uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Straży Ochrony Kolei (SOK). Funkcjonariusze przybliżyli uczniom swoją pracę, która związana jest z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach jak również z kontrolowaniem przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym. Zajęcia były przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób. Cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki.

MS