21 lutego DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Język polski zaczął kształtować się w X wieku. Pierwsze znane zdanie z 1270 r. brzmi: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj” co oznacza: daj, ja teraz pomielę [mąkę na żarnach] a ty odpocznij. Liczbę użytkowników języka polskiego można szacować na ponad 45 milionów osób, z czego ok. 38 milionów mieszka w Polsce. Językiem polskim posługują się liczne grupy Polaków lub osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski, m. in. w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Islandii, a także w Białorusi, Kazachstanie, na Litwie i na Ukrainie. Najobszerniejsze słowniki języka polskiego obejmują ponad 130 000 słów, z czego ok. 20 tysięcy znajduje się w codziennym użyciu. [PK] Źródło: https://certyfikatpolski.pl/system-certyfikacji/o-jezyku-polskim/