Laboratoria Przyszłości – październik 2022

Udokumentowanie wykorzystania powierzonego sprzętu:

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci @LaboratoriaPrzyszlosci

Janina Konstanty:

Lekcja mikroskopowania.

Dnia 20.10.2022 r. odbyły się zajęcia poświęcone obserwacjom mikroskopowym Koła Młodego Przyrodnika z wykorzystaniem mikroskopów zakupionych w ramach projektu: „Laboratoria Przyszłości”.

Uczniowie mieli okazję samodzielnie przeprowadzić  obserwacje mikroskopowe gotowych preparatów. Uczestnicy zajęć mogli również samodzielnie wykonać preparaty z łuski cebuli i bulwy ziemniaka i oglądać komórki pod mikroskopem pod różnym powiększeniem. Zajęcia sprawiły uczniom wiele radości.

Wojciech Citak:
Październikowe zajęcia rozwijające kreatywność w klasach 1, 2 i 3.

Uczniowie korzystali z zestawów konstrukcyjnych Lego zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Wojciech Citak:
Październikowe zajęcia z drukarką 3D w klasach szóstych.