Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych i wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

  • 15 października 2021 r.
  • 12 listopada 2021 r.
  • 7 stycznia 2022 r.
  • 2 maja 2022 r.
  • 24, 25, 26 maja 2022 r. (egzaminy)
  • 17 czerwca 2022 r.