Odbiór zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty!

Uwaga absolwenci:

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty z roku 2022 można odbierać w sekretariacie Szkoły Podstawowej

(bud. nr 8) w dniu 8 lipca 2022 r. w godz.:

klasa 8a godz. 10.00

klasa 8b godz. 10.30